XXX – Ketemu Mantan

Ngilangin inguh iseng jani pesu melali
Sing medaya sagetang nepukin mantan tunangan

Disubane mekelo raga sing taen ketemu
Oo liang kerasa atin tiange jani

Engken kabare ne jani
Apa ke suba ngelah tunangan
Kenyem manis ne nyautin
Ngorahang nu pedidi

Baca lebih lanjut

Iklan