Rahajeng Galungan Lan Kuningan

Rahajeng Rahinan Jagat

Galungan Lan Kuningan

Semoga kedamaian selalu ada di seluruh dunia,

dimulai dari dalam lubuk hati kita semua….

Iklan